Aktuálně:

Od roku 2008 bylo ve spolupráci s OS ČČK Olomouc proškoleno již 1062 zájemců na kurz ZNZZ.

První pomoc v mobilu

Kursy první pomoci

SPORT & RESCUE Olomouc, občanské sdružení

Hlavním posláním sdružení je organizování a výkon činnosti v oblasti:

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. SPORT & RESCUE Olomouc, občanské sdružení (dále jen sdružení) je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění, který sdružuje své členy ke společnému výkonu (činnosti) v oblasti:
  • poskytování technické podpory při krizových či mimořádných situacích v případě potřeby v součinnosti s IZS (integrovaný záchranný systém)
  • osvětová činnost v oblasti zdravotnické činnosti a záchranářství
  • pořádání sportovních akcí a soutěží
  • sportovní činnost
  • letecká škola
 2. Sdružení není založeno za účelem výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, ale k výkonu činnosti dle odstavce 1.
 3. Jménem sdružení je oprávněni jednat předseda sdružení (dále jen předseda) a místopředseda sdružení (dále jen místopředseda).

ČLENSTVÍ

Vznik členství:

Zánik členství: