Aktuálně:

Od roku 2008 bylo ve spolupráci s OS ČČK Olomouc proškoleno již 1062 zájemců na kurz ZNZZ.

První pomoc v mobilu

Kursy první pomoci

Rescue

Jedním z našich cílů je snaha přiblížit problematiku a praxi poskytování první pomoci pokud možno co nejširší laické veřejnosti všech věkových skupin. V rámci územní působnosti se snažíme ve spolupráci s ČČK nabízet široké veřejnosti několik typů rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů. V rámci prevence podporujeme k této problematice konání seminářů, školení, praktických cvičení atp.

Naší další snahou je zlepšit situaci v oblasti poskytování neodkladné přednemocniční zdravotní péče ve ztížených podmínkách. Se stále masivněji se rozvíjejícím množstvím různých adrenalinových sportů a podobných aktivit se logicky zvyšuje počet nehod a úrazů jako důsledek těchto činností. Vzhledem ke skutečnosti, kdy Horská služba plní svou činnost zejména ve vysokohorských a horských oblastech, zde zůstává dosti rozlehlé a mnohdy neméně technicky náročné území kde je potřeba zajištění zdravotní či technické pomoci. Mezi naše další aktivity patří zajišťování asistence zdravotníka na sportovních, společenských a jiných akcích.

Ze všech našich aktivit tímto plyne také případná spolupráce se složkami IZS.

Tisková zpráva Českého červeného kříže ze dne 15.9.2013

15. října 2013 spouští Český červený kříž (ČČK) aplikaci První pomoc. Aplikace je k dispozici v češtině pro telefony s OS Android a Apple iOS a je plně přizpůsobena českým podmínkám. Je jednoduchá, zdarma a uživatel s její pomocí může zachránit lidský život. Celé znění zprávy zde.